Skip to main content

Víte, že na výstavbu fotovoltaiky můžete získat dotaci z dotačního programu Nová zelená úsporám?

ŽÁDOST O DOTACI VYŘÍDÍME ZA VÁS.

Nabízíme poradenství v oblasti získání dotací na výstavbu FVE i profesionální zpracování žádosti o dotaci.

KONTAKTUJTE NÁS

a zajistěte si tak rychlé vyřízení vaší žádosti.

Co je Nová zelená úsporám (NZÚ)?

Jedná se o nejdostupnější a nejefektivnější dotační program v České republice, jehož podstatou je energeticky snižovat náročnost obytných domů. Poprvé byl spuštěn v roce 2014. Od té doby jím prošlo více než 89 tisíc žádostí za více než 20 miliard korun.

Co lze hradit z dotačního programu NZÚ?

Žádost o dotaci si můžete podat na rekonstrukce obytných domů (zateplení, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění, výměna oken, využití dešťové vody aj.), instalaci zařízení zaměřených na energeticky obnovitelné zdroje (fotovoltaické systémy, solární ohřev vody aj.), výstavbu bytových domů aj.

Od roku 2022 je do programu zařazena i Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Kompletní přehled nabídky dotací pro rodinné domy
Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných/bytových domů, stavebníci i příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

Jak zažádat o dotaci?

Přímo na webových stránkách NZÚ naleznete praktický návod, jak postupovat při podání žádosti o dotační podporu.

Jak vysokou dotaci z Nové zelené úsporám můžu získat?

U rodinných domů se dotační podpora pohybuje obvykle od desítek po stovky tisíc korun. Záleží na typu a kvalitě provedených úprav. Pro bližší představu můžete využít dotační kalkulačku pro rodinné domy.

Více informací k dotačnímu programu Nová zelená úsporám naleznete na webových stránkách NZÚ.