Skip to main content

Postup práce

1. Úvodní konzultace

2. Projektová fáze

3. Instalace

4. Žádost o dotaci

  • Po osobní schůzce vám vystavíme kompletní cenovou nabídku.
  • Uzavřeme společně smlouvu se zmocněním pro úřady, následně vám vystavíme 1. zálohovou fakturu ve výši 20 % z ceny projektu.
  • Připravíme žádost o připojení do distribuční sítě a vypracujeme projektovou dokumentaci.
  • Před samotnou instalací obdržíte 2. zálohovou fakturu ve výši 40 % a domluvíme se na termínu realizace.
  • Po procesu instalace vás proškolíme k bezpečnému provozu FVE.
  • Po instalaci FVE obdržíte 3. zálohovou fakturu ve výši 40 %.
  • Po úhradě 3. zálohové faktury vám předáme veškerou dokumentaci, odesíláme žádost o dotaci a žádost o trvalé připojení do distribuční sítě.
  • Dotaci obdržíte na účet ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Samotná instalace trvá za příznivého počasí cca 3 dny.
Celý proces realizace, včetně zákonných lhůt pro vyjádření úřadů, trvá cca 3-4 měsíce.

Dotaci vám smluvně garantujeme.