Skip to main content

FAQ

Je fotovoltaika pro každého?

Obecně lze říct, že fotovoltaická elektrárna je téměř pro každého. Záleží na energetických návycích domácnosti. Domácnostem s velmi nízkou spotřebou elektřiny se návratnost investice do FVE znatelně prodlouží. U osob s nízkou spotřebou elektřiny je vhodnější využít solární panel pouze pro fotovoltaický ohřev vody do stávajícího bojleru nebo akumulační nádrže.

Jaká je obvyklá návratnost investice?

Návratnost investice se odvíjí od konkrétní situace dané domácnosti a ceně elektřiny. Proto je důležité, aby samotný projekt byl v souladu s energetickými potřebami a návyky konkrétního klienta. Pouze správně nakonfigurovaná fotovoltaika zajistí návratnost investice. Obvyklá návratnost je od pěti let a výše. V případě podniků bývá návratnost investice kratší.

Jaká je životnost solárních panelů?

Většina výrobců uvádí životnost v rozmezí 25-30 let.

Jak velkou fotovoltaiku si mám pořídit?

Zde opět záleží na vašich energetických návycích a potřebách. Velikost fotovoltaiky by měla odpovídat vaší roční spotřebě elektřiny. Pokud máte roční spotřebu elektřiny 5 MWh, bude dostatečná 5kWp instalace s baterií 7 kWh. Je-li vaším cílem větší energetická nezávislost na distribuční síti, navrhneme vám systém s převážnou nebo kompletní nezávislostí na DS.

Co je zkratka „kWp“?

kWp (kilo Watt Peak) je jednotka výkonu fotovoltaického panelu.

Jakou plochu panelů potřebuji na výkon 1kWp?

Pokud máte šikmou střechu, jedná se o 5,5 – 6,6 m² panelů. Záleží na typu panelu. Abychom zaručili co největší efektivitu FVE, vybíráme panely podle vaší střechy, nikoliv podle aktuálně výhodných velkoobchodních cen.

Kolik elektřiny vyrobí za den 1kWp panelů?

Záleží na ročním období. Přibližně se jedná o:

  • 0,46 kW/den – prosinec
  • 0,66 kW/den – listopad a leden
  • 2,00 kW/den – únor a říjen
  • 3,20 kW/den – březen a září
  • 4,16 kW/den – duben a srpen
  • 4,46 kW/den – květen až červenec

Musí být panely orientovány na jih?

Orientace na jižní stranu není podmínkou. Pro domácí využití je často lepší orientace na východ-západ nebo jihozápad.

Co je tzv. Desatero?

Jedná se eticko-technický kodex vytvořený první Českou fotovoltaickou asociací (ČFA), který obsahuje soubor pravidel pro uzavírání smluv, projekci a instalaci fotovoltaických systémů. Cílem kodexu je dát zákazníkům najevo, že společnost, která je členem ČFA, dodržuje etické a technické požadavky, které jsou zásadní pro kvalitní realizaci zakázky.

Potřebuji fotovoltaiku s baterií?

Pokud chcete elektřinu z FVE používat i mimo čas osvitu, tak ano.

Jaké baterie jsou vhodné pro instalaci FVE?

Při výběru baterie dbejte zvýšené opatrnosti. Nejen životnost baterie, ale i délka nabíjecího cyklu ovlivňuje návratnost celé investice. Aby se baterie udržovaly ve zdravé kondici, je jejich optimální velikost maximálně dvojnásobkem výkonu fotovoltaických panelů. Soláry Morava nabízí pouze vysokokapacitní baterie s dlouhou životností.

Co znamená pojem „Back up“ u FVE?

Back up je funkce u FVE, která vám zajistí dodávku elektrické energie z FVE v případě, kdy dojde k výpadku elektrické energie z distribuční sítě. Lze ho zapojit pouze u FVE s baterií. U systému Solax je tato funkce omezená na četnost použití Back up módu. Systém Victron nabízí nejlepší funkci Back up na trhu.

Je vhodné mít fotovoltaiku s funkcí Back up?

Za nás rozhodně ano! Do instalace FVE investujete nemalé finanční prostředky, a proto je žádoucí, aby vám FVE zajistila elektřinu i v době výpadku elektrické energie z distribuční sítě. Jedině tak využijete potenciál FVE a vaši investici na maximum.

Co znamená inteligentní řízení FVE?

Jedná se o nový standard energetického řízení výroby a spotřeby energie, díky kterému nebudete platit za dodávku elektřiny do sítě při záporných cenách na energetickém trhu. V rámci tohoto řešení si nastavíte, zda chcete vámi vyrobenou elektřinu prodat, uchovat nebo obojí. Díky inteligentnímu řízení můžete naplnit kapacitu baterií před plánovaným výpadkem DS a určit priority napájení u jednotlivých spotřebičů.

Vyplatí se instalovat větší FVE, než potřebuji?

Pokud chcete zvýšit svou nezávislost na distribuci v zimním období, tak ano. V tomto případě počítejte s prodloužením návratnosti investice. Pokud byste uvažovali nad instalací větší FVE z důvodu prodeje elektřiny, není tento krok efektivní. Do budoucna bude záporná spotová cena přes den ještě více obvyklá. Abyste zamezili prodeji elektřiny do sítě při záporných cenách na energetickém trhu, doporučujeme instalaci systému inteligentního řízení výroby a spotřeby elektřiny za pomocí modulů LOXONE. Tento systém zamezí přetokům do sítě v případě záporných cenách na trhu.

Co je měnič?

Měnič (střídač) je zařízení, které mění stejnosměrnou (DC) elektrickou energii z fotovoltaických panelů na střídavou (AC), vhodnou pro použití domovních spotřebičů. Měniče od některých výrobců disponují funkcí ukládání energie do baterií pro jejich pozdější využití.

Jak velký má být měnič?

Obecně lehce vyšší než je celková hodnota výkonu panelů. Někteří výrobci střídačů (měničů) umožňují střídač „přepanelovat“. To znamená, že můžete na střídač připojit větší výkon panelů a střídač si tento výkon omezí na svou maximální hodnotu. Toto řešení může být vhodné pro zimní období, kdy je slabší osvit. V letních měsících hrozí přehřívání střídače, pokud není umístěn v dobře větrané místnosti.

Nedoporučujeme obchodní modely typu 7 kWp panely s 15kW střídačem. Toto řešení je zcela nevhodné především v zimě, kdy se střídač nemusí vůbec zapnout z nedostatku vstupní energie, anebo si ji vezme ze sítě. Další nevýhodou je, že pokud bude střídač v létě fungovat na plný výkon, tak vyrobí místo 7kWp elektřiny pouze 3,5 kWp z důvodu nižší účinnosti při nedostatečném pracovním zatížení.

Katalogová účinnost měniče je udávána při optimálním zatížení panelů. Ověřte si, zda vám vámi vybraná firma dodá k projektu graf výroby projektovaný přímo pro vaši střechu, a nejlépe i plán zastínění panelů za celý rok.

Co jsou optimizéry? Potřebuji je?

Optimizéry pomáhají zvýšit účinnost FVE v místech, která jsou často zastíněná. Za jejich pomoci dojde k utlumení nebo vypnutí panelu, který je zastíněný, a nedojde tak k ovlivnění celého fotovoltaického pole. Pokud není objekt často zastíněný, tak optimizéry nepotřebujete.

U většiny domácích střídačů je možné použít pouze dvě fotovoltaická pole (stringy). Při orientaci východ-západ je možné pole rozšířit na čtyři, přičemž dvě pole jsou nejvíce osluněna a vyrábí elektřinu. U systému Victron je možné vytvořit více fotovoltaických polí, protože systém je více modulární než systém konkurence.

Optimizéry se nedoporučují instalovat na paralelní větve. Takové zapojení může rozbalancovat frekvenci vyrobené elektřiny a zničit střídač.

Co je DC odpojovač?

Jedná se o ukrytý prvek na střeše, který v případě nutnosti zásahu hasičů (nezávisle na FVE) pomůže vypnout výrobu elektřiny z panelů. K jeho aktivaci slouží tzv. „stop“ tlačítko, které by mělo být umístěné před vstupem do domu nebo u elektroměru. Jedná se o budoucí standard v rámci instalace, který je už nyní součástí každé cenové nabídky.

Musím mít hromosvod, pokud chci fotovoltaiku?

Hromosvod považujeme za základ. Chrání nejen dům, ale také samotnou elektrárnu. Při návrhu umístění fotovoltaických panelů striktně dodržujeme bezpečnou vzdálenost od hromosvodu, aby se minimalizoval přeskok do panelů.

Pokud nemáte hromosvod, můžeme vám ve výjimečných případech navrhnout fotovoltaiku s dodatečnou přepěťovou ochranou. Tento krok bude na Vaši vlastní zodpovědnost, která bude zapsána do protokolu. Chceme se vyvarovat fatálních a nešťastných případů.

Je potřeba panely umývat? Pokud ano, jak často?

Ano, mytí panelů se doporučuje dvakrát ročně. Pokud máte panely s bezpečným dosahem, můžete si zakoupit od firmy Kärcher systém na čištění panelů. Z dlouhodobého hlediska ušetříte a vaše FVE vyrobí více elektrické energie. Panely vám rádi očistíme i my s pomocí plošiny.

Slovníček pojmů:
FVE – fotovoltaická elektrárna
DS – distribuční síť (přívod elektřiny do domu)